Per qualsevol consulta podeu trucar al telèfon: 608 17 88 16
Telèfons d’assistència per a totes les modalitats FEEC
des de Catalunya i la resta de l’Estat: 900 120 180 (24 hores, 365 dies l’any).


Concurs de Fotografia Nadal 2019

 

   
CONCURS “POSTAL DE NADAL 2019”

1. Participants.- 

Podran participar al concurs els socis i simpatitzants del Club Excursionista Saulonenc.

2. Temàtica.-  

El tema serà lliure, però ha de ser d’una excursió feta amb el club, i es valoraran l’originalitat i la capacitat creativa. En cas de que surti alguna persona en primer pla, s’ha de tenir el permís de cessió de drets d’imatge.

3. Característiques de las fotografies.-

 • Les imatges han de ser necessàriament originals, no havent estat presentades i/o premiades anteriorment.
 • Las imatges podran ser en color o en blanc i negre.
 • Quedaran excloses les fotos de WhatsApp per la seva baixa resolució.
 • Cada participant podrà presentar fins un màxim de tres fotografies.
 • Les fotografies hauran de ser propietat de l’autor que les presenti al concurs.
 • En el cas de fotografies premiades, l’organització podrà demanar l’arxiu RAW en cas que l’autor el disposi.


4.- Forma de presentació i lliurament.-

S’haurà d’enviar la imatge a info@clubexcursionistasalouenc.cat, abans del dia 10/11/2019, aquest inclòs. 

Caldrà especificar les següents dades: 

De cada fotografia
 • Títol
 • Lloc i data de la fotografia 
 • Càmera o dispositiu emprat 

De l’autor
 • Nom i cognoms 
 • D.N.I. 
 • Domicili i codi postal
 • Telèfon de contacte 


5.- Jurat.-

El jurat estarà format per:  
 • Francesc Verdú
 • Llorenç Cervelló
 • Karin Schmid
 • Rosa Tomàs
 • Júlia Àlvarez

El premi del jurat serà comunicat directament a l’autor premiat abans del dia 15 de novembre de 2019.

El fallo del jurat es farà públic el 15 de novembre de 2019 i serà inapel·lable.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en el cas que els treballs presentats no reuneixin, segons el seu criteri, els mèrits suficients.

6.- Premis.-

El premi consistirà en una motxilla de muntanya i la quota d’associat 2020. 

El premi es lliurarà el dia 14 de desembre de 2019, durant el Sopar de Nadal del Club. 

7.- Difusió de les fotografies participants.-

La fotografia guanyadora serà la imatge de la Postal de Nadal 2019 del Club Excursionista Salouenc. 

Totes les fotografies participants formaran part d’un àlbum que es publicarà a les xarxes socials i la web del Club Excursionista Salouenc.

Pel fet de participar en aquest concurs,  l’autor de les fotografies autoritza al Club Excursionista Salouenc a publicar-les en les seves xarxes socials, i incloure-les en exposicions i edicions posteriors. 

Club excursionista Salouenc.

NOTÍCIA NOVA
« NOTÍCIA ANTIGA
NOTÍCIA ANTIGA
Next Post »